Sủi thuỷ tinh NEO Normal Original (Size S-M-L)

155,000 260,000 

Sản phẩm cải tiến (Extend) (Sủi CO2 thế hệ mới ống dài)

Dòng sản phẩm cái tiến đã loại bỏ được vấn đề có sự kết nối liên tục giữa vòi dẫn, ống sao su và bộ sủi CO2.

Mã: N/A Danh mục: