Phân Nước Vi Lượng Tổng Hợp Seachem Flourish 100ml

130,000