AquaVitro Shrimp GH 150ml

165,000 

Bổ sung đầy đủ các khoáng chất thiết yếu cho hồ Tép ( Calcium , Magnesium , Postasium , Iodide , Strontium , Fe … ) giúp phục hồi và ổn định nồng độ GH trong hồ Tép

Hết hàng