Đèn Flat Nano S3 Plus – đỏ cá không đỏ nước

110,000