COMBO VIVID-2 + Giá treo WEEK + Máng che sáng Chihiros

6,850,000  6,300,000